Konserwacja UDT

Konserwacja UDT

Na co dzień współpracujemy z kilkoma oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoliło nam zdobyć doświadczenie i zaufanie. Pomożemy skompletować dokumentację potrzebną Urzędowi jak i przebrnąć przez cały proces rejestracji.

Nasi konserwatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Asystujemy podczas badań dopuszczających i okresowych.

Proponujemy prowadzenie Dziennika Konserwacji Urządzenia według wymogów UDT, pozwala to na długą i przede wszystkim bezpieczną eksploatację maszyn.